За клуба
Безспорен факт е нарастващата роля на ИТ директорите и мениджърите ангажирани с развитието на информационната инфраструктура в своите организации. Днес реализацията на бизнес целите на всяка компания и изпълнението на мисията на всяка институция зависи в огромна степен от професионалистите, които формират идеологията и стратегията за развитие на информационната среда.

Клубът на българските ИТ ръководители е:
- средище на професионалисти, които осъзнават важността на информационните технологии за подобряване на ефективността и конкурентоспособността на българската икономика;
- място за неформално обсъждане на предизвикателствата, възникващи във връзка с развитието на ИКТ инфраструктурата в организацията;
- възможност за координиране на усилията на висококомпетентни професионалисти и мениджъри и за оказване на взаимна помощ под формата на обмяна на опит и дискусии.

Учредители на клуба са 50 ИТ ръководители от организации в различни сектори - държавна администрация, телекомуникации, финанси, производствени предприятия, търговски компании и др. Тяхната цел е увеличат ефективността при използването на ИТ в своята работа. Клубът се ръководи от и за ИТ директорите и мениджърите с грижа за бъдещето на техните организации.