Контакти

Вашите въпроси във връзка с Клуба на българските ИТ ръководители можете да отправите към:

Васил Гьошев
Главен редактор, CIO
Телефон: (02) 461-54-17
Е-поща: vasil.gioshev@idg.bg

Валентина Цонева
Член на УС на клуба на ИТ мениджърите в България
Е-поща: valentina.tsoneva@economedia.bg