Контакти

Вашите въпроси във връзка с Клуба на българските ИТ ръководители можете да отправите към:

Виргиния Стаматова
Главен редактор, CIO
Телефон: (02) 461-54-10
Е-поща: virginia.stamatova@idg.bg

Валентина Цонева
Член на УС на клуба на ИТ мениджърите в България
Е-поща: valentina.tsoneva@economedia.bg